Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

Usługi oferowane przez wordkom.pl są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Wordkom nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów swoich serwisów. Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. wordkom.pl używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Użytkownicy kont WWW mogą być umieszczeni na naszej liście referencyjnej, o ile nie wyrażą sprzeciwu. Wpis w liście referencyjnej obejmuje tylko i wyłącznie adres internetowy serwisu oraz nazwę firmy/osoby . Dane osobowe przetwarzają przeszkolene osoby..

Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Wordkom.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.wordkom.pl/polityka-prywatnosci

Twoje dane osobowe

W czasie korzystania z usług na stronie www.wordkom.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach przechowujemy dane takie jakadresy IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika . Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Zabezpieczenie usługi hasłem

Każda usługa uruchamiana na serwerach wordkom.pl zabezpieczana jest hasłem dostępu. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

Za pośrednictwem Panelu Administracyjnego możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. W razie podejrzenia włamania możesz więc, za naszym pośrednictwem, szybko zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Cookies (Ciasteczka)

WORDKOM wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Kopia bezpieczeństwa

Dane na serwerach wordkom.pl podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup). W szczególności dostępne są kopie zapasowe serwisów WWW oraz poczty elektronicznej z ostatnich trzech dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru.

Pamiętaj, że archiwizacja prowadzona jest w sposób punktowy - o określonych porach. Jeżeli list pojawił się na naszym serwerze pomiędzy dwoma sesjami backupu i został z niego usunięty (np. przez pobierający go program pocztowy) - jego odzyskanie będzie niemożliwe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

biuro@wordkom.pl