INFORMACJA WS. ROZPORZĄDZENIA RODO

„RODO”, zwane także „GDPR” to ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od 25 maja 2018 r. 

Obecnie trwają jeszcze prace nad dostosowaniem polskiej legislacji do zapisów RODO, jednakże zapisy ujęte w Rozporządzeniu będą co do zasady bezpośrednio skutecznym aktem prawa unijnego 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany obowiązujące od 25.05.2018 r. w kontekście rynku domenowego:
 
ZMIANY ZAPOWIEDZIANE PRZEZ NASK:
1.zaprzestanie publikowania w bazie Whois danych identyfikujących klientów ze statusem 'osoba fizyczna' bez względu na wyrażoną zgodę na publikację;
2.usuwanie z systemu produkcyjnego Registry danych kontaktów, które nie zostaną dowiązane do żadnej usługi Rejestru w okresie 30 dni od ich utworzenia lub po odwiązaniu kontaktu od usług Rejestru;
3.zaprzestanie przetwarzania, w tym wprowadzania kontaktów technicznych do głównego Rejestru domeny .pl;
NASK nie przewiduje na dzień dzisiejszy zmian w obowiązujących regulaminach.
 
ZMIANY ZAPOWIEDZIANE PRZEZ EURID:
1.zaprzestanie publikowania daty wygasania domeny w bazie Whois;
2.zaprzestanie publikowania w bazie Whois modułu: ostatnia zmiana;
3.ograniczenie wyświetlania danych do: nazwy firmy, miejscowości, regionu, kraju, adresu email, języka;
4.przechowywanie danych (w tym danych osobowych) przez okres 10 lat (okres przechowywania zgodny z art. 2262 Belgian Civil Code).
 
NOWE PRZEPISY RODO A RYNEK DOMEN:
 
1.Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Według rozporządzenia RODO administrator danych musi zapewnić odpowiednie techniczne i organizacyjne środki pozwalające na całkowite usunięcie danych osoby, która korzysta do prawa bycia zapomnianym. Jednocześnie należy wskazać, iż Rejestrator nazw domen może przetwarzać dane osobowe użytkownika po usunięciu konta na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e.) np. poprzez przechowywanie ich na potrzeby ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub pociągnięcia portalu lub użytkownika do innego rodzaju odpowiedzialności. Informujemy, iż jako Rejestrator domen jesteśmy zobligowani odrębnymi przepisami prawa do ścisłej współpracy z organami państwowymi w zakresie wydawania danych, w tym danych osobowych, w toczących się postępowaniach, również tych sprzed kilku lat. Dlatego też zgodnie z art. 19 ust. 2 u.ś.u.d.e za każdym razem żądanie użytkownika usunięcia jego danych osobowych wysłane po 15 maja 2018 r. będzie poddawane ocenie przez administratora serwisu pod kątem celowości dalszego przetwarzania jego danych osobowych. 
 
2.Obowiązek aktualizowania uzyskanej już raz zgody na przetwarzanie danych: Według rozporządzenia RODO, jeśli przetwarzanie danych odpowiada warunkom przewidzianym w obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r., zgoda już raz udzielona przez użytkownika serwisu będzie również ważna po 25 maja 2018 r. , jeśli użytkownik jednoznacznie tej zgody udzielił (np. poprzez zaznaczenie okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej). Prosimy Państwa o weryfikację własnych serwisów pod tym kątem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być milcząca, a checkboxy nie mogą być domyślnie zaznaczone. Jeśli stosują Państwo wymienione w zdaniu wyżej metody, wówczas, w myśl nowego rozporządzenia, mają Państwo obowiązek pozyskać od użytkowników swoich serwisów nowe zgody. 
Przypominamy także o zapisie zawartym w art. VII pkt. 5 Regulaminu serwisu HRD.pl (https://www.hrd.pl/pdf/Regulamin_Serwisu_HRD_pl.pdf), który nakłada na Państwa obowiązek ustalony przez Rejestr domen polskich:
W przypadku rejestracji domen polskich na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek uzyskania od Klienta – Abonenta CSA zgody dla Usługodawcy, z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, na wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Abonenta/użytkownika, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę Abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/użytkownika, służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, na rzecz Usługodawcy.
Prosimy także o sprawdzenie aktualnych treści Państwa zgód wskazywanych do zatwierdzenia użytkownikom Państwa serwisów pod kątem udostępnienia im treści obowiązujących regulaminów Rejestrów Nadrzędnych zarządzających daną domeną. Lista regulaminów znajduje się na naszej stronie www: https://www.hrd.pl/wsparcie/regulaminy-i-polityki-rejestrow-nadrzednych/
 
3.Nowa funkcja Inspektora Ochrony Danych: Po 25 maja 2018 r. Inspektor Ochrony Danych zastąpi Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Powinien cechować się wiedza praktyczną w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy Państwa do skorzystania z informacji dotyczącej obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych dostępnej pod adresem: https://abi.giodo.gov.pl/inspektor-ochrony-danych/kto-moze-a-kto-musi-wyznaczyc-inspektora-ochrony-danych
 
4.Obowiązek zgłaszania naruszeń: Zgodnie z rozporządzeniem RODO  administrator danych w Państwa firmie będzie zobowiązany do dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do odpowiednika GIODO (będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO) w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia (wykluczone są naruszenia, które nie wywołują bezpośredniego skutku względem osób, których dane dotyczą). Wszystkie przypadki naruszeń należy udokumentować i w razie kontroli przedstawić odpowiednim organom.
 
Tym z Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili swoich zbiorów danych osobowych do GIODO zalecamy dopełnienie formalności przed wejściem w życie rozporządzenia RODO.


<< Powrót
Profiler
Profiler Console 0 Load Time 31.5ms Memory Used 1.91 MB Database 8 Queries vars & Config Files 94

Console

Memory Usage

Benchmarks

4 ms Loading Time: Base Classes
22 ms Controller Execution Time ( News / View )
32 ms Total Execution Time

Queries

0.0001 SELECT GET_LOCK('11b37e8d6aa393a7c500dd29604f8aa8', 300) AS ci_session_lockSpeed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: No tables used
0.0013 SELECT `data` FROM `bf_ci3_sessions` WHERE `id` = 'otp2bbnrcakekeebn57oq03o6m1dtg6f'Speed: 0.0013 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: Impossible WHERE noticed after reading const tables
0.0007 SHOW TABLES FROM `c1test01`
0.0001 SELECT * FROM `bf_settings`Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 97 - Extra:
0.0002 SELECT * FROM `bf_aktualnosci` WHERE `bf_aktualnosci`.`id` = '24'Speed: 0.0002 - Possible keys: PRIMARY - Key Used: PRIMARY - Type: const - Rows: 1 - Extra:
0.0001 SELECT COUNT(id) AS ile FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 5 - Extra: Using WHERE
0.0001 SELECT SUM(netto) AS netto FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 5 - Extra: Using WHERE
0.0000 SELECT * FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0000 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 5 - Extra: Using WHERE
0.0026 Total Query Execution Time

Session User Data

__ci_last_regenerate 1657015729
requested_page http://wordkom.pl/news/view/24
previous_page http://wordkom.pl/news/view/24

GET DATA

No GET data exists

POST DATA

No POST data exists

URI STRING

news/view/24

CLASS/METHOD

news/view

HTTP HEADERS

HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
SERVER_PORT 80
SERVER_NAME wordkom.pl
REMOTE_ADDR 3.236.107.249
SERVER_SOFTWARE Apache/2.4.10 (Debian)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_METHOD GET
HTTP_HOST
REMOTE_HOST
CONTENT_TYPE
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
QUERY_STRING
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_X_FORWARDED_FOR

CONFIG VARIABLES

base_url http://wordkom.pl/
index_page
uri_protocol AUTO
url_suffix
language polish
charset UTF-8
enable_hooks true
subclass_prefix MY_
composer_autoload false
permitted_uri_chars a-z 0-9~%.:_-
allow_get_array true
enable_query_strings false
controller_trigger c
function_trigger m
directory_trigger d
log_threshold 0
log_path /var/www/clients/client1/web1/web/application/logs/
log_file_extension
log_file_permissions 420
log_date_format Y-m-d H:i:s
error_views_path
cache_path /var/www/clients/client1/web1/web/application/cache/
cache_query_string false
encryption_key e10e2573292cad341d2288839a97c33c
sess_driver database
sess_cookie_name bf_session
sess_expiration 7200
sess_save_path ci3_sessions
sess_match_ip false
sess_time_to_update 300
sess_regenerate_destroy false
cookie_prefix
cookie_domain
cookie_path /
cookie_secure false
cookie_httponly false
standardize_newlines false
global_xss_filtering false
csrf_protection true
csrf_token_name ci_csrf_token
csrf_cookie_name ci_csrf_token
csrf_expire 7200
csrf_regenerate true
csrf_exclude_uris Array ( )
compress_output false
time_reference utc
rewrite_short_tags false
proxy_ips
bonfire.installed 1
site.default_user_timezone UM8
modules_locations Array ( [/var/www/clients/client1/web1/web/application/modules/] =&gt; ../../application/modules/ [/var/www/clients/client1/web1/web/bonfire/modules/] =&gt; ../../bonfire/modules/ )
site.backup_folder archives/
contexts Array ( [0] =&gt; clients [1] =&gt; sales [2] =&gt; reports [3] =&gt; settings [4] =&gt; cms [5] =&gt; developer )
enable_activity_logging true
sparks_path ../sparks/
template.site_path /var/www/clients/client1/web1/web/
template.theme_paths Array ( [0] =&gt; themes )
template.default_layout index
template.ajax_layout ajax
template.use_mobile_themes false
template.default_theme default/
template.admin_theme admin
template.message_template &lt;div class=&quot;alert alert-{type} alert-dismissable&quot;&gt; &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;close&quot; data-dismiss=&quot;alert&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&amp;times;&lt;/button&gt; &lt;div&gt;{message}&lt;/div&gt; &lt;/div&gt;
template.breadcrumb_symbol :
template.parse_views false
assets.directories Array ( [base] =&gt; assets [cache] =&gt; cache [css] =&gt; css [image] =&gt; images [js] =&gt; js [module] =&gt; module )
assets.js_opener $(document).ready(function() {
assets.js_closer });
assets.css_combine false
assets.js_combine false
assets.css_minify true
assets.js_minify true
assets.encrypt_name false
assets.encode false
auth.log_failed_login_activity false
ui.current_shortcuts Array ( [form_save] =&gt; Array ( [description] =&gt; Save any form in the admin area. [action] =&gt; $(&quot;input[name=save]&quot;).click();return false; ) [create_new] =&gt; Array ( [description] =&gt; Create a new record in the module. [action] =&gt; window.location.href=$(&quot;a#create_new&quot;).attr(&quot;href&quot;); ) [select_all] =&gt; Array ( [description] =&gt; Select all records in an index page. [action] =&gt; $(&quot;table input[type=checkbox]&quot;).click();return false; ) [delete] =&gt; Array ( [description] =&gt; Delete the record(s). [action] =&gt; $(&quot;#delete-me.btn-danger&quot;).click(); ) [module_index] =&gt; Array ( [description] =&gt; Return to the index of the current module. [action] =&gt; window.location.href=$(&quot;a#list&quot;).attr(&quot;href&quot;); ) [goto_content] =&gt; Array ( [description] =&gt; Jump to the Content context. [action] =&gt; window.location.href=$(&quot;#tb_content&quot;).attr(&quot;href&quot;) ) [goto_reports] =&gt; Array ( [description] =&gt; Jump to the Reports context. [action] =&gt; window.location.href=$(&quot;#tb_reports&quot;).attr(&quot;href&quot;) ) [goto_settings] =&gt; Array ( [description] =&gt; Jump to the Settings context. [action] =&gt; window.location.href=$(&quot;#tb_settings&quot;).attr(&quot;href&quot;) ) [goto_developer] =&gt; Array ( [description] =&gt; Jump to the Developer context. [action] =&gt; window.location.href=$(&quot;#tb_developer&quot;).attr(&quot;href&quot;) ) )
emailer.write_to_file false
migrate.auto_core false
migrate.auto_app false
commonmark.valid_drivers Array ( [0] =&gt; Parsedown [1] =&gt; Markdown [2] =&gt; MarkdownExtra [3] =&gt; LeagueCommonMark )
commonmark.driver MarkdownExtended

Files

application.php
application/config/application.php
autoload.php
application/config/autoload.php
config.php
application/config/config.php
constants.php
application/config/constants.php
database.php
application/config/database.php
events.php
application/config/events.php
hooks.php
application/config/hooks.php
mimes.php
application/config/mimes.php
profiler.php
application/config/profiler.php
routes.php
application/config/routes.php
user_agents.php
application/config/user_agents.php
News.php
application/controllers/News.php
Base_Controller.php
application/core/Base_Controller.php
Front_Controller.php
application/core/Front_Controller.php
MY_Model.php
application/core/MY_Model.php
App_hooks.php
application/hooks/App_hooks.php
application_lang.php
application/language/english/application_lang.php
application_lang.php
application/language/polish/application_lang.php
Profiler.php
application/libraries/Profiler.php
News_model.php
application/models/News_model.php
Base.php
application/third_party/MX/Base.php
Config.php
application/third_party/MX/Config.php
Controller.php
application/third_party/MX/Controller.php
Lang.php
application/third_party/MX/Lang.php
Loader.php
application/third_party/MX/Loader.php
menu.php
application/views/news/menu.php
view.php
application/views/news/view.php
Benchmark.php
bonfire/ci3/core/Benchmark.php
CodeIgniter.php
bonfire/ci3/core/CodeIgniter.php
Common.php
bonfire/ci3/core/Common.php
Config.php
bonfire/ci3/core/Config.php
Controller.php
bonfire/ci3/core/Controller.php
Hooks.php
bonfire/ci3/core/Hooks.php
Input.php
bonfire/ci3/core/Input.php
Lang.php
bonfire/ci3/core/Lang.php
Loader.php
bonfire/ci3/core/Loader.php
Log.php
bonfire/ci3/core/Log.php
Model.php
bonfire/ci3/core/Model.php
Output.php
bonfire/ci3/core/Output.php
Router.php
bonfire/ci3/core/Router.php
Security.php
bonfire/ci3/core/Security.php
URI.php
bonfire/ci3/core/URI.php
Utf8.php
bonfire/ci3/core/Utf8.php
hash.php
bonfire/ci3/core/compat/hash.php
mbstring.php
bonfire/ci3/core/compat/mbstring.php
password.php
bonfire/ci3/core/compat/password.php
standard.php
bonfire/ci3/core/compat/standard.php
DB.php
bonfire/ci3/database/DB.php
DB_driver.php
bonfire/ci3/database/DB_driver.php
DB_query_builder.php
bonfire/ci3/database/DB_query_builder.php
DB_result.php
bonfire/ci3/database/DB_result.php
mysqli_driver.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php
mysqli_result.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_result.php
cookie_helper.php
bonfire/ci3/helpers/cookie_helper.php
directory_helper.php
bonfire/ci3/helpers/directory_helper.php
form_helper.php
bonfire/ci3/helpers/form_helper.php
language_helper.php
bonfire/ci3/helpers/language_helper.php
text_helper.php
bonfire/ci3/helpers/text_helper.php
url_helper.php
bonfire/ci3/helpers/url_helper.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/english/profiler_lang.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/polish/profiler_lang.php
Cache.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/Cache.php
Cache_dummy.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/drivers/Cache_dummy.php
Driver.php
bonfire/ci3/libraries/Driver.php
Session.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session.php
Session_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session_driver.php
Session_database_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/drivers/Session_database_driver.php
User_agent.php
bonfire/ci3/libraries/User_agent.php
BF_Lang.php
bonfire/core/BF_Lang.php
BF_Loader.php
bonfire/core/BF_Loader.php
BF_Model.php
bonfire/core/BF_Model.php
BF_Router.php
bonfire/core/BF_Router.php
BF_Security.php
bonfire/core/BF_Security.php
BF_directory_helper.php
bonfire/helpers/BF_directory_helper.php
BF_form_helper.php
bonfire/helpers/BF_form_helper.php
application_helper.php
bonfire/helpers/application_helper.php
config_file_helper.php
bonfire/helpers/config_file_helper.php
Assets.php
bonfire/libraries/Assets.php
Console.php
bonfire/libraries/Console.php
Events.php
bonfire/libraries/Events.php
Modules.php
bonfire/libraries/Modules.php
Route.php
bonfire/libraries/Route.php
Template.php
bonfire/libraries/Template.php
Settings_lib.php
bonfire/modules/settings/libraries/Settings_lib.php
Settings_model.php
bonfire/modules/settings/models/Settings_model.php
users_lang.php
bonfire/modules/users/language/english/users_lang.php
users_lang.php
bonfire/modules/users/language/polish/users_lang.php
Auth.php
bonfire/modules/users/libraries/Auth.php
User_model.php
bonfire/modules/users/models/User_model.php
index.php
index.php
_sitenav.php
themes/default/_sitenav.php
footer.php
themes/default/footer.php
header.php
themes/default/header.php
index.php
themes/default/index.php