Własne strony błędów

W każdym pakiecie hostingowym istnieje możliwość zdefiniowania
własnych stron dla najpopularniejszych błędów HTTP – 403, 404, 500 itp.


Tagi: HTTP – 403, 404, 500

<< Powrót