Zmiana wersji PHP

Jeśli chciałbyś zmienić wersje PHP Twojej strony były na PHP 5.5 możesz wymusić to w pliku ".htaccess".

W tym celu umieść w nim następujący zapis:

<FilesMatch "\.(inc|php|php3|php4|php5|php6|phtml|phps)$"> 
AddHandler x-httpd-php55 .inc .php .php3 .php4 .php5 .phtml 
</FilesMatch> 

Dla wersji PHP 5.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

 

<FilesMatch "\.(inc|php|php3|php4|php5|php6|phtml|phps)$"> 
AddHandler x-httpd-php54 .inc .php .php3 .php4 .php5 .phtml 
</FilesMatch> 


Tagi: PHP

<< Powrót